Select Page

PRAVNA LICA
 

OTKUP AMBALAŽNOG OTPADA

Pročitajte Više

FIZIČKA LICA
 

OTKUP AMBALAŽNOG OTPADA

Pročitajte Više

UNIŠTAVANJE DOKUMENTACIJE

KOMPLETNA USLUGA

Pročitajte Više

OPREMA ZA SAKUPLJANJE

OPREMA KOJOM RASPOLAŽEMO

Pročitajte Više

Neopasan otpad


Članice grupacije 

Kappa Star Recycling, Crna Gora
Kappa Star Recycling, Bugarska

Kappa Star Recycling, Albanija
Kappa Star Recycling, Rumunija
Green Eko Recycling, AP Kosovo